Quyền Lợi Khi Tham Gia

ĐỘI NHÓM TeamSEACRET

team-opt
 • Nhận được sự giúp đỡ tận tình của những người thành công.
 • Môi trường năng động, không khí hào hứng và thân thiện.
 • Sự hỗ trợ và đào tạo hiệu quả, chuyên nghiệp.
 • Hệ thống đào tạo đơn giản và dễ sao chép (S4S).
 • Bộ công cụ phát triển kinh doanh tuyệt vời.
 • Mạng lưới quốc tế ở khắp nơi sẵn sàng hỗ trợ các NPP của bạn.
 • Học hỏi kinh nghiệm từ những leaders hàng đầu của SEACRET.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHỌN ĐÚNG ĐỘI NHÓM

Danh ngôn

Trong ngành Kinh Doanh Theo Mạng có câu:

Người mới tìm kiếm Sơ Đồ Trả Thưởng;
Người từng trải tìm kiếm Công Ty;
Người chuyên nghiệp tìm kiếm Đội Nhóm và Văn Hóa.

Thật vậy, trong ngành Kinh Doanh Theo Mạng, những người chuyên nghiệp thực sự luôn luôn tìm kiếm một đội nhóm mạnh để gia nhập.  Họ luôn tin rằng khi ở trong một đội nhóm phù hợp, bất kể đó là công ty gì, họ sẽ phát triển nhanh hơn nhiều lần so với tham gia một công ty phù hợp nhưng vào sai đội nhóm.

Mặc dù trong ngành Kinh Doanh Theo Mạng, bạn tự lèo lái sự nghiệp của mình, nhưng bạn không bao giờ phải làm một mình.  Luôn luôn có những người đi trước nhiều kinh nghiệm và đội nhóm xung quanh hướng dẫn cho bạn.

Trong đội nhóm TeamSEACRET, chúng tôi đã giúp cho nhiều người được lên cấpbậc nhanh nhất, trong khoảng thời gian ngắn nhất.  Cho đến nay, chúng tôi đã có tổng cộng:
drive-bonus-opt

 • 1 Red Diamond
 • 1 Blue Diamond
 • 5 Diamond
 • 3 Ruby
 • 27 Platinum
 • 9 Gold
 • 65 Silver
 • 70 Royale