Đào Tạo

Chương trình huấn luyện và đào tạo sẽ theo sát với Blueprint (trong phần Tải Về) khi bạn giúp một ứng viên mới bắt đầu với SEACRET. Trước hết hãy cùng tìm hiểu thêm về công việc anh chị đang theo đuổi qua bài phỏng vấn sau đây

Buổi phỏng vấn trực tiếp với Thủ Lãnh TeamSEACRET – Mr. Khai Huynh

Phần 1 – Tại Sao Kinh Doanh Theo Mạng Là Một Sự Lựa Chọn Tốt Khi Khởi Nghiệp


Phần 2 – Bí Quyết Để Lựa Chọn Công Ty KDTM Tốt và Hợp Pháp